Operación cofinanciada pola UE, a Xunta de Galicia e o Igape